Αντωνιάδου, Ελισάβετ 
Συμμετοχή σε συλλογικά έργα
(2002) Ψευδείς αντιφάσεις στο κάστρο του γέλιου, Όμβρος