Μπεζέ, Λουκία Α. 

Η Λουκία Μπεζέ είναι Αναπτυξιακή και Κλινική Ψυχολόγος. Σπούδασε Ψυχολογία στη Γαλλία, στα Πανεπιστήµια του Montpellier, Paris V και της Lille και είναι ?ιδάκτορας Ψυχολογίας του Πανεπιστηµίου Paris XIII. Ειδικεύτηκε στη γραφοκινητική και ψυχοκινητική επανεκπαίδευση στο Institut Superieur de Reeducation Psychomotrice στο Παρίσι.
Καθηγήτρια της Ψυχολογίας της Ανάπτυξης στο Δηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης έως το 2011, δίδαξε επίσης στα Τµήµατα Ψυχολογίας του Παντείου, του Πανεπιστηµίου Κρήτης και του Πανεπιστηµίου του Montpellier.
Διετέλεσε Διευθύντρια του Εργαστηρίου Ψυχολογίας του Παιδιού και Διευθύντρια του Μεταπτυχιακού Προγράµµατος "Κοινωνικο-πολιτισµική εκπαίδευση και κατάρτιση εµψυχωτών" στο Τµήµα Επιστηµών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία του ΔΠΘ, του οποίου υπήρξε Πρόεδρος επί 8 έτη.
Έχει ασχοληθεί ιδιαίτερα µε την κατάκτηση της γλώσσας, την εκµάθηση της γραφής και της ανάγνωσης, καθώς και µε τη διορθωτική αγωγή παιδιών µε δυσλεξία και δυσγραφία. Δηµιούργησε το εκπαιδευτικό υλικό για τη φωνολογική συνειδητοποίηση των ήχων της Ελληνικής γλώσσας Πινακωτή 1 και 2 και συµµετείχε στη συγγραφή του βιβλίου "Ταξίδι στον κόσµο της γλώσσας" της Β’ Δηµοτικού.

 
Τίτλοι στη βάση Βιβλιονέτ
(2017) Ανάγνωση, Πεδίο
(2017) Γραφή: Μέθοδος για όλα τα παιδιά, Πεδίο
(1991) Έφηβοι, Σάκκουλας Αντ. Ν.
(1985) Ανήλικοι παραβάτες, Σάκκουλας Αντ. Ν.
 
Συμμετοχή σε συλλογικά έργα
(2010) Γλώσσα Β΄ δημοτικού: Ταξίδι στον κόσμο της γλώσσας, Οργανισμός Εκδόσεως Διδακτικών Βιβλίων (Ο.Ε.Δ.Β.)
(2010) Γλώσσα Β΄ δημοτικού: Ταξίδι στον κόσμο της γλώσσας, Οργανισμός Εκδόσεως Διδακτικών Βιβλίων (Ο.Ε.Δ.Β.)
(2010) Γλώσσα Β΄ δημοτικού: Ταξίδι στον κόσμο της γλώσσας, Οργανισμός Εκδόσεως Διδακτικών Βιβλίων (Ο.Ε.Δ.Β.)
(2010) Γλώσσα Β΄ δημοτικού: Ταξίδι στον κόσμο της γλώσσας, Οργανισμός Εκδόσεως Διδακτικών Βιβλίων (Ο.Ε.Δ.Β.)
(2009) Γλώσσα Β΄ δημοτικού: Ταξίδι στον κόσμο της γλώσσας, Οργανισμός Εκδόσεως Διδακτικών Βιβλίων (Ο.Ε.Δ.Β.)
(2007) Πινακωτή 2, Ελληνικά Γράμματα
(2006) Το παιδί και τα δικαιώματά του, Ελληνικά Γράμματα [επιμέλεια, κείμενα]
(1998) Βία στο σχολείο. Βία του σχολείου, Ελληνικά Γράμματα [κείμενα, επιμέλεια]
 
Μεταφράσεις
(2019) Συλλογικό έργο, Oxford Ελληνο-γαλλικό λεξικό για όλους, Πεδίο
(2019) Clerc, Olivier, Νίκησε την αυτοκριτική, Πεδίο
(2018) Geberowicz, Bernard, Νίκησε τη ζήλια, Πεδίο
(2017) Lejealle, Catherine, Νίκησε το e-κόλλημα, Πεδίο
 
Λοιποί τίτλοι
(2011) Συλλογικό έργο, Δυσκολίες μάθησης, Πεδίο [επιμέλεια σειράς]
(2010) Lehalle, Henri, Ψυχολογία της ανάπτυξης, Πεδίο [επιμέλεια]