Σκούρα, Μαρία 
Μεταφράσεις
(2003) Wood, Barbara, Οι πάπυροι των Μαγδάλων της Γαλιλαίας, Κονιδάρης
(2002) Shankman, Steven, Η σειρήνα και ο σοφός, Κονιδάρης