Στελλάκης, Πάτροκλος 
Λοιποί τίτλοι
(1995) Βάσσου, Αρετή, Άσε μου τη σιωπή σου, Σέλας [φωτογράφιση]