Παναγιώτου, Τερέζα Σ. 
Μεταφράσεις
(2008) Γεωργάκης, Αντώνης, Το χειρόγραφο, Χατζηνικολή
(2007) Gautier, Théophile, 1811-1872, Η λέσχη των χασισιστών, Τυφλόμυγα
(2007) Lacarrière, Jacques, 1925-2005, Στα άδυτα των μύθων, Χατζηνικολή
(2006) Yourcenar, Marguerite, 1903-1987, Θέατρο, Χατζηνικολή
(2006) Yourcenar, Marguerite, 1903-1987, Θέατρο, Χατζηνικολή
(2004) Yourcenar, Marguerite, 1903-1987, Γράμματα σε φίλους και όχι μόνο, Χατζηνικολή
(2002) Yourcenar, Marguerite, 1903-1987, Ο οβολός του ονείρου, Χατζηνικολή