Στρατής, Δημήτριος 
Τίτλοι στη βάση Βιβλιονέτ
(2002) Νεομαρτυρολογικά και υμνολογικά κείμενα του Ανδρέα Ζ. Μάμουκα, Πουρναράς Π. Σ.
(2002) Ο Άγιος νεομάρτυρας Ιωάννης ο Θάσιος (+1652), Άθως (Σταμούλη Α.Ε.)
 
Συμμετοχή σε συλλογικά έργα
(2007) Η Καβάλα και τα Βαλκάνια. Η Καβάλα και το Αιγαίο, Ιστορικό και Λογοτεχνικό Αρχείο Καβάλας [εισήγηση]
(2007) Μυτιλήνη και Αϊβαλί (Κυδωνιές), Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (Ε.Ι.Ε.). Ινστιτούτο Νεοελληνικών Ερευνών [εισήγηση]
(2005) Ο Ελληνισμός της Μικράς Ασίας από την κλασσική αρχαιότητα ως τον εικοστό αιώνα. Πολιτική ιστορία και ιστορία του πολιτισμού, Κυριακίδη Αφοί [εισήγηση]
(2004) Η Καβάλα και τα Βαλκάνια, Ιστορικό και Λογοτεχνικό Αρχείο Καβάλας [εισήγηση]