Μποζίνης, Κωνσταντίνος Α. 
Τίτλοι στη βάση Βιβλιονέτ
(2019) Πολιτική αγάπη, Σταμούλης Αντ.
(2017) Τα στωικά αδιάφορα στον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο, Βυζαντινός Δόμος
(2003) Ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος για το Imperium Romanum, Καρδαμίτσα
 
Συμμετοχή σε συλλογικά έργα
(2015) Δικαιοσύνη και δίκαιο, Άρτος Ζωής
(2015) Το συναμφότερον, Αρμός
(2013) Απόστολος Παύλος και Κόρινθος, Ψυχογιός
(2009) Απόστολος Παύλος και Κόρινθος, Ψυχογιός
 
Μεταφράσεις
(2005) Άγνωστος, Το απόκρυφο ευαγγέλιο του Νικοδήμου, Ζήτρος [μετάφραση, επιμέλεια]
 
Λοιποί τίτλοι
(2017) Συλλογικό έργο, Βυζαντινή και νεότερη ελληνική ιστορία και πολιτισμός, Βυζαντινός Δόμος [επιμέλεια]
(2017) Συλλογικό έργο, Βυζαντινή και νεότερη ελληνική ιστορία και πολιτισμός, Σταμούλης Αντ. [επιμέλεια]