Θεοφανοπούλου, Ιωάννα 
Μεταφράσεις
(2004) Golder, Caroline, Επάγγελμα εκπαιδευτικός: Ανάγνωση και κατανόηση. Ψυχολογία της ανάγνωσης, Εκδόσεις Πατάκη
(2003) Επάγγελμα εκπαιδευτικός, εγχειρίδιο ψυχολογίας για την εκπαίδευση, Εκδόσεις Πατάκη
(2003) Επάγγελμα εκπαιδευτικός, εγχειρίδιο ψυχολογίας για την εκπαίδευση, Εκδόσεις Πατάκη