Χαιρόπουλος, Παύλος 
Συμμετοχή σε συλλογικά έργα
(2005) Ο Ψυχάρης και η εποχή του, Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών. Ίδρυμα Μανόλη Τριανταφυλλίδη [εισήγηση]
 
Μεταφράσεις
(2008) Harder, Richard, Ο τρόπος των αρχαίων Ελλήνων, Βάνιας
(2002) Schwyzer, Eduard, Η σύνταξη της αρχαίας ελληνικής γλώσσας, Παπαδήμας Δημ. Ν.