Σιατερλή, Μαρία 
Μεταφράσεις
(2002) Bishara, Marwan, Παλαιστίνη - Ισραήλ, Λαγουδέρα