Μαρκουλάκης, Γιώργος 
Λοιποί τίτλοι
(2005) Καλογεράκη, Στέλλα, Kos, Mediterraneo Editions [φωτογράφιση]
(2005) Καλογεράκη, Στέλλα, Kos, Mediterraneo Editions [φωτογράφιση]
(2005) Καλογεράκη, Στέλλα, Κως, Mediterraneo Editions [φωτογράφιση]
(2004) Ζησίμου, Τίνα, Athens, Mediterraneo Editions [φωτογράφιση]
(2004) Ζησίμου, Τίνα, Αθήνα, Mediterraneo Editions [φωτογράφιση]
(2002) Καλογεράκη, Στέλλα, Arkadi, Mediterraneo Editions [φωτογράφιση]
(2002) Καλογεράκη, Στέλλα, Arkadi, Mediterraneo Editions [φωτογράφιση]
(2002) Καλογεράκη, Στέλλα, Arkadi, Mediterraneo Editions [φωτογράφιση]
(2002) Καλογεράκη, Στέλλα, Réthymnon, Mediterraneo Editions [φωτογράφιση]
(2002) Καλογεράκη, Στέλλα, Rethymnon, Mediterraneo Editions [φωτογράφιση]
(2002) Καλογεράκη, Στέλλα, Rethymnon, Mediterraneo Editions [φωτογράφιση]
(2002) Παναγιωτάκης, Γιώργος Ι., The Life and Works of Nikos Kazantzakis, Εκδόσεις Γεωργίου Παναγιωτάκη [φωτογράφιση]
(2002) Καλογεράκη, Στέλλα, Αρκάδι, Mediterraneo Editions [φωτογράφιση]
(2002) Καλογεράκη, Στέλλα, Ρέθυμνο, Mediterraneo Editions [φωτογράφιση]