Ρογδάκης, Εμμανουήλ 

Καθηγητής Γενικής και Ειδικής Ζωοτεχνίας του Γεωπονικού Πανεπιστημίου ΑΘηνών

 
Τίτλοι στη βάση Βιβλιονέτ
(2010) Βιομετρία, ΑγροΤύπος ΑΕ
(2008) Γενετική βελτίωση αγροτικών ζώων, Σταμούλη Α.Ε.
(2006) Γενική ζωοτεχνία, Σταμούλη Α.Ε.
(2004) Αναπαραγωγή του προβάτου, Σταμούλη Α.Ε.
(2003) Βασικοί όροι γενετικής και βελτιώσεως των αγροτικών ζώων, ΑγροΤύπος ΑΕ
(2002) Εγχώριες φυλές προβάτων, ΑγροΤύπος ΑΕ
 
Συμμετοχή σε συλλογικά έργα
(2019) Εφαρμοσμένη θερμοδυναμική μειγμάτων, Τζιόλα