Κοντογεώργης, Δημήτριος 
Συμμετοχή σε συλλογικά έργα
(2018) Η Κωνσταντινούπολη στην ιστορία και την λογοτεχνία, Σύλλογος Κωνσταντινουπολιτών
(2018) Οι πόλεις των Φιλικών, Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων
(2017) Φτώχεια και φιλανθρωπία στη Θεσσαλονίκη (1930-1935), University Studio Press
 
Λοιποί τίτλοι
(2002) Τιμή στον Ρήγα Βελεστινλή, Ακρίτας [επιμέλεια]