Αναστασοπούλου, Κατερίνα 
Μεταφράσεις
(2006) Robinson, James M., Τα μυστικά του Ιούδα, Ενάλιος
(1987) Böll, Heinrich, 1917-1985, Γυναίκες σε τοπίο με ποτάμι, Γράμματα