Αλεξόπουλος, Αριστοτέλης Β. 

Ο Αριστοτέλης Β. Αλεξόπουλος είναι επίκουρος καθηγητής στο τμήμα Επιστημών της Θάλασσας του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

 
Συμμετοχή σε συλλογικά έργα
(2008) Περιβάλλον και θαλάσσιες μεταφορές, Εκδόσεις Ι. Σιδέρης [εισήγηση]
(2008) Συστημική θεωρία και πρακτική, Κλειδάριθμος [επιμέλεια, κείμενα]
(2008) Το θαλάσσιο περιβάλλον, Ελληνικά Γράμματα
(2003) Διεθνείς συμβάσεις, κανονισμοί, κώδικες, Ίδρυμα Ευγενίδου