Γερασίμου, Στέφανος 
Τίτλοι στη βάση Βιβλιονέτ
(2007) Η συμβολή των πολεοδομικών και περιβαλλοντικών ρυθμίσεων στη διαμόρφωση του δικαίου, Σάκκουλας Αντ. Ν.
 
Συμμετοχή σε συλλογικά έργα
(2011) Οι ανθρωπιστικές και κοινωνικές επιστήμες στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
(2008) Ο Κωνσταντίνος Καραμανλής στον εικοστό αιώνα, Ίδρυμα Κωνσταντίνος Γ. Καραμανλής
(2006) Δημόσια έργα, Παπασωτηρίου
(2004) Η επανάκαμψη των Βαλκανίων 1991-2001, Άγρα [επιμέλεια, κείμενα]
(2002) Ρωμιοί στην υπηρεσία της Υψηλής Πύλης, Εταιρεία Μελέτης της Καθ' Ημάς Ανατολής