Κρητσιώτη, Μαριγούλα 
Συμμετοχή σε συλλογικά έργα
(2009) Καρπαθιακά, Κέντρο Καρπαθιακών Ερευνών (ΚΕ.ΚΑ.Ε.)
(2003) Ο χορός στον πολιτισμό της Καρπάθου, Θέατρο Ελληνικών Χορών "Δόρα Στράτου"