Ιωσηφίδης, Θεόδωρος 

Ο Θεόδωρος Ιωσηφίδης σπούδασε Κοινωνιολογία και είναι κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος στην Περιφερειακή Ανάπτυξη από το Ινστιτούτο Περιφερειακής Ανάπτυξης του Παντείου Πανεπιστημίου. Είναι διδάκτορας Ανθρωπογεωγραφίας του Πανεπιστημίου του Sussex της Αγγλίας και επίκουρος καθηγητής στο Τμήμα Γεωγραφίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Επίσης διδάσκει ανθρωπογεωγραφία της Ευρώπης στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο.

 
Τίτλοι στη βάση Βιβλιονέτ
(2017) Ποιοτικές μέθοδοι έρευνας και επιστημολογία των κοινωνικών επιστημών, Τζιόλα
(2008) Ποιοτικές μέθοδοι έρευνας στις κοινωνικές επιστήμες, Κριτική
(2003) Ανάλυση ποιοτικών δεδομένων στις κοινωνικές επιστήμες, Κριτική
 
Συμμετοχή σε συλλογικά έργα
(2012) Μετανάστες στην Ελλάδα, Αλεξάνδρεια
(2012) Το προσφυγικό και μεταναστευτικό ζήτημα, Εκδόσεις Παπαζήση
(2011) Περιβαλλοντική ηθική, Διάδραση
(2009) Ζητήματα κοινωνικής ένταξης μεταναστών, Εκδόσεις Παπαζήση
(2009) Μετασχηματισμοί του χώρου: κοινωνικές και πολιτισμικές διαστάσεις, Νήσος
(2009) Περιβαλλοντική ηθική, Ατραπός
(2008) Ερημοποίηση, Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός
(2007) Ανθρωπογεωγραφία, Κριτική [επιμέλεια, κείμενα]
(2007) Ειδικά θέματα ανάπτυξης σε λιγότερο ευνοημένες περιοχές, Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός [επιμέλεια, κείμενα]
(2004) Η ανάπτυξη σε μια πολυλειτουργική ύπαιθρο, Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός
 
Λοιποί τίτλοι
(2019) Συλλογικό έργο, Γεωγραφίες στην εποχή της ρευστότητας, Προπομπός [επιμέλεια]
(2015) Συλλογικό έργο, Ανθρωπογεωγραφία, Κριτική [επιμέλεια]
(2014) Hughes, Michael, Κοινωνιολογία, Κριτική [επιμέλεια]
(2014) Hughes, Michael, Κοινωνιολογία, Κριτική [επιμέλεια]
(2007) Hughes, Michael, Κοινωνιολογία, Κριτική [επιμέλεια]
(2006) Συλλογικό έργο, Ποιοτική κοινωνική έρευνα, Κριτική [επιμέλεια]
(2004) Ανθοπούλου, Θεοδοσία, Στρατηγικές ανάπτυξης σε λιγότερο ευνοημένες περιοχές, Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός [επιμέλεια]