Χόρμπος, Νίκος 
Συμμετοχή σε συλλογικά έργα
(2018) Η εξώτειχος ανατολική Θεσσαλονίκη, Εκδόσεις Κυριακίδη ΙΚΕ
(2013) Εικόνες της παλαιάς Θεσσαλονίκης, Κυριακίδη Αφοί
(2011) Η Θεσσαλονίκη μέσα από τον φακό του Γιώργου Λυκίδη, Ιανός