Δακουρά - Βογιατζόγλου, Όλγα 
Συμμετοχή σε συλλογικά έργα
(2009) Αττικής οδοί, Μέλισσα
(2008) Η Αθήνα κατά τη ρωμαϊκή εποχή, Μουσείο Μπενάκη
(2002) Η βιομηχανική κληρονομιά της Νέας Ιωνίας, Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς
(2000) Η πόλη στους νεότερους χρόνους, Εταιρεία Μελέτης Νέου Ελληνισμού - Μνήμων
(1999) Ο ξεριζωμός και η άλλη πατρίδα, Σχολή Μωραΐτη. Εταιρεία Σπουδών Νεοελληνικού Πολιτισμού και Γενικής Παιδείας [εισήγηση]