Αγγελίδου, Αλίκη 

Η Αλίκη Αγγελίδου είναι λέκτορας στο Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου. Σπούδασε κοινωνική ανθρωπολογία στο Πάντειο Πανεπιστήμιο και στην Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales (Ρh.D.). Έχει διεξάγει επιτόπιες έρευνες στη Βουλγαρία στο πλαίσιο της συνεργασίας της με το LAIOS (Παρίσι). Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στους κοινωνικο-οικονομικούς μετασχηματισμούς στη μετασοσιαλιστική Βουλγαρία, καθώς και σε ζητήματα μετανάστευσης, διεθνισμού και πολυπολιτισμικότητας στο βαλκανικό χώρο.

 
Συμμετοχή σε συλλογικά έργα
(2011) Ανασυνθέσεις και νέες δυναμικές στις βαλκανικές κοινωνίες μετά το 1990, Ηρόδοτος
(2011) Όψεις ανθρωπολογικής έρευνας, Εκδόσεις Πατάκη
(2009) Όψεις ανθρωπολογικής έρευνας, Ελληνικά Γράμματα
 
Μεταφράσεις
(2003) Godelier, Maurice, Το αίνιγμα του δώρου, Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός
 
Λοιποί τίτλοι
(2018) Συλλογικό έργο, Τα πολλαπλά σύνορα ενός μεταβαλλόμενου κόσμου, Κριτική [επιμέλεια]