Αργύρογλου, Αργύρης 
Μεταφράσεις
(2006) Chomsky, Noam, 1928-, Δύο ώρες διαύγειας, Εκδοτικός Οίκος Α. Α. Λιβάνη
(2005) Wilson, James Q., Το πρόβλημα του γάμου, Εκδοτικός Οίκος Α. Α. Λιβάνη
(2004) Σπανός, Άλεξ, Ο πλούτος μιας ζωής, Εκδοτικός Οίκος Α. Α. Λιβάνη
(2004) Amin, Samir, 1931-2018, Πέρα από το γερασμένο καπιταλισμό, Εκδοτικός Οίκος Α. Α. Λιβάνη