Καββαδία - Χατζοπούλου, Έλγκα 
Συμμετοχή σε συλλογικά έργα
(2010) Yannis Tsarouchis 1910 - 1989, Μουσείο Μπενάκη
(2009) Γιάννης Τσαρούχης 1910 - 1989, Μουσείο Μπενάκη
(1994) Εθνική πολιτική βιβλίου, Υπουργείο Πολιτισμού
 
Μεταφράσεις
(2019) Binebine, Mahi, Χαρράγκα: Αυτοί που καίνε τα χαρτιά τους, Άγρα
(2018) Boileau, Pierre, 1906-1989, Οι διαβόλισσες, Άγρα
(2016) Binebine, Mahi, Τα αστέρια του Σιντί Μουμέν, Άγρα