Μάλαινος, Φώτιος Ι. 
Συμμετοχή σε συλλογικά έργα
(2012) Ο θεσμός των σχολαρχείων στην Αιτωλοακαρνανία και Ευρυτανία, Εκδόσεις Πασχέντη
(2011) Αχελώος και τα χωριά "περί τον καλούμενον Καμπύλον ποταμόν", Δήμος Παρακαμπυλίων Αγρινίου
 
Μεταφράσεις
(1998) Ιωάννης ο Χρυσόστομος, Οι εννέα λόγοι περί μετανοίας, Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος
(1991) Μιλάει ο Γρηγόριος Θεόλογος, Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος
 
Λοιποί τίτλοι
(2004) Παπαγιάννης, Νικόλαος Γ., Η τέχνη της διοίκησης στην εκπαίδευση, Τουρίκη [επιμέλεια]