Χούλης, Κωνσταντίνος 
Συμμετοχή σε συλλογικά έργα
(2008) Πρακτικά του S' Διεθνούς Συμποσίου Ελληνικής Παλαιογραφίας, Ελληνική Εταιρεία Βιβλιοδεσίας [εισήγηση]
(2008) Το βιβλίο στο Βυζάντιο: Βυζαντινή και μεταβυζαντινή βιβλιοδεσία, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (Ε.Ι.Ε.). Ινστιτούτο Βυζαντινών Ερευνών [εισήγηση]
(2000) Διατήρηση και συντήρηση των βιβλιακών και αρχειακών συλλογών, Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Ναυπάκτου "Παπαχαραλάμπειος"