Κωστίκας, Κωνσταντίνος 
Μεταφράσεις
(2010) Aczel, Μουντιάλ 1930-2010, Ιατρικές Εκδόσεις Π. Χ. Πασχαλίδης
(2009) Συλλογικό έργο, Oxford εγχειρίδιο επείγουσας πνευμονολογίας, Ιατρικές Εκδόσεις Π. Χ. Πασχαλίδης
(2009) Carlin, John, Ανίκητος, Ιατρικές Εκδόσεις Π. Χ. Πασχαλίδης
 
Λοιποί τίτλοι
(2011) Light, Richard W., Παθήσεις του υπεζωκότα, Ιατρικές Εκδόσεις Κωνσταντάρας [επιμέλεια]
(2009) Γουργουλιάνης, Κωνσταντίνος Ι., Από την κλινική και ακτινολογική εικόνα ...στο βρογχοσκοπικό εύρημα, Ιατρικές Εκδόσεις Π. Χ. Πασχαλίδης [επιμέλεια]
(2009) Συλλογικό έργο, Ερμηνεία των δοκιμασιών λειτουργικού ελέγχου του αναπνευστικού, Ιατρικές Εκδόσεις Π. Χ. Πασχαλίδης [επιμέλεια]
(2008) Συλλογικό έργο, Εγχειρίδιο πνευμονολογίας Oxford, Ιατρικές Εκδόσεις Π. Χ. Πασχαλίδης [επιμέλεια]
(2007) Ayres, Jon, Μάθετε για το άσθμα, Ιατρικές Εκδόσεις Π. Χ. Πασχαλίδης [επιμέλεια]
(2004) Colt, Henri G., Τεχνικές επεμβάσεων στην κοιλότητα του υπεζωκότα, Ιατρικές Εκδόσεις Π. Χ. Πασχαλίδης [επιμέλεια]