Φατσέα, Ειρήνη 
Μεταφράσεις
(2010) Παπαγεωργίου - Βενετάς, Αλέξανδρος, The Athenian Walk and the Historic Site of Athens, Καπόν
(2004) Παπαγεωργίου - Βενετάς, Αλέξανδρος, The Athenian Walk and the Historic Site of Athens, Καπόν [μετάφραση, επιμέλεια]
 
Λοιποί τίτλοι
(2010) Συλλογικό έργο, Vers L.C. Contre, Futura [επιμέλεια]
(2004) Παπαγεωργίου - Βενετάς, Αλέξανδρος, Ο αθηναϊκός περίπατος και το ιστορικό τοπίο των Αθηνών, Καπόν [επιμέλεια]