Αποστολίδης, Ηρακλής Ν. 
Τίτλοι στη βάση Βιβλιονέτ
(2004) Ενάριθμα, Τα Νέα Ελληνικά
 
Συμμετοχή σε συλλογικά έργα
(2009) Εισαγωγή στην ποίηση του Ρίτσου, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης
 
Μεταφράσεις
(2017) Bakounine, Mikhaïl Aleksandrovitch, 1814-1876, Η μόρφωσις των εργατών, Opportuna