Ζυγογιάννης, Δημήτριος Γ. 
Τίτλοι στη βάση Βιβλιονέτ
(2006) Εκτροφή και παθολογία του προβάτου, Σύγχρονη Παιδεία
(1999) Προβατοτροφία, Σύγχρονη Παιδεία
 
Συμμετοχή σε συλλογικά έργα
(2009) Γιδοτροφία, Σύγχρονη Παιδεία
(2005) Το κρέας και τα προϊόντα του, Σύγχρονη Παιδεία
(1998) Γενική ζωοτεχνία, Σύγχρονη Παιδεία
(1989) Γενική ζωοτεχνία και στοιχεία ταυτοποίησης ιπποειδών, Κυριακίδη Αφοί