Ροδομέτωφ, Νικόλαος 
Συμμετοχή σε συλλογικά έργα
(2002) Η Δράμα και η περιοχή της, Δημοτική Επιχείρηση Κοινωνικής Πολιτιστικής και Τουριστικής Ανάπτυξης Δήμου Δράμας [εισήγηση]
 
Λοιποί τίτλοι
Ανατολική Μακεδονία 1916 - 1918: Τετράδια Βουλγαρικής Κατοχής, Ιστορικό και Λογοτεχνικό Αρχείο Καβάλας [επιμέλεια]