Καραπάνου - Παλόγλου, Αγγελική 
Συμμετοχή σε συλλογικά έργα
(2004) Athens 1896. 1st International Olympic Games., Ιστορική και Εθνολογική Εταιρεία της Ελλάδος. Εθνικό Ιστορικό Μουσείο
(2004) Αθήνα 1896, Α' Διεθνείς Ολυμπιακοί Αγώνες, Ιστορική και Εθνολογική Εταιρεία της Ελλάδος. Εθνικό Ιστορικό Μουσείο
 
Λοιποί τίτλοι
(2005) Κεφαλογιάννης, Δημήτριος, Οδοιπορικό, Βιβλιοπωλείον της Εστίας [επιμέλεια]