Γκαβαρδίνας, Γεώργιος Χ. 
Τίτλοι στη βάση Βιβλιονέτ
(2013) Νομοκανονικές διατάξεις περί του ζητήματος της συμμετοχής των λαϊκών στην εκλογή των επισκόπων, Πουρναράς Π. Σ.
(1999) Η αδελφότητα των ρωσσικών σκηνωμάτων (κελλιών) του Αγίου Όρους και τα τυπικά διοικήσεως της των ετών 1896 και 1907, Επέκταση
(1998) Η Πένθεκτη Οικουμενική Σύνοδος και το νομοθετικό της έργο, Επέκταση
 
Συμμετοχή σε συλλογικά έργα
(2008) Χριστιανική Θεσσαλονίκη, University Studio Press [επιμέλεια, εισήγηση]
 
Λοιποί τίτλοι
(2009) Χριστιανική Θεσσαλονίκη, University Studio Press [επιμέλεια]
(2007) Χριστιανική Θεσσαλονίκη, University Studio Press [επιμέλεια]
(2001) Χριστιανική Θεσσαλονίκη, University Studio Press [επιμέλεια]
(2000) Χριστιανική Θεσσαλονίκη, University Studio Press [επιμέλεια]