Δουκέλλης, Παναγιώτης Ν. 
Συμμετοχή σε συλλογικά έργα
(2010) Ελληνική Ιστορία: Από τον Μέγα Αλέξανδρο στους Ρωμαϊκούς χρόνους, Η Καθημερινή
(2007) Ελληνική ιστορία, Εκδοτική Αθηνών
(2005) Το ελληνικό τοπίο, Βιβλιοπωλείον της Εστίας [επιμέλεια, κείμενα]
(2004) Ομοσπονδίες στον αρχαίο κόσμο, Σάκκουλας Αντ. Ν.
(1997) Ιστορικά μνημεία της Λάκκας Σούλι Νομού Πρεβέζης και τη διάσωσή τους, Ίδρυμα Ακτία Νικόπολις
(1994) Ενότητα και ενότητες της αρχαιότητας, Εκδοτικός Οίκος Α. Α. Λιβάνη
 
Λοιποί τίτλοι
(2012) Συλλογικό έργο, Ανοιχτοσύνη, Βάνιας [επιμέλεια]
(2005) Συλλογικό έργο, Perceptions and Evaluation of the Cultural Landscapes, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (Ε.Ι.Ε.). Ινστιτούτο Ελληνικής και Ρωμαϊκής Αρχαιότητας [επιμέλεια]