Λαγογιάννη - Γεωργακαράκου, Μαρία 
Τίτλοι στη βάση Βιβλιονέτ
(1998) Griechenland, Ακαδημία Αθηνών
 
Συμμετοχή σε συλλογικά έργα
(2014) Ναυτίλος: Ταξιδεύοντας την Ελλάδα, Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού [κείμενα, επιμέλεια]
(2008) Decreed by the Council and the People, Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων [επιμέλεια, κείμενα]
(2008) Έδοξεν τη βουλή και τω δήμω, Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων [επιμέλεια, κείμενα]
 
Λοιποί τίτλοι
(2009) Athenian Democracy Speaking through its Inscriptions, Υπουργείο Πολιτισμού. Επιγραφικό Μουσείο [επιμέλεια]
(2007) Συλλογικό έργο, Έδοξεν τη βουλή και τω δήμω, Υπουργείο Πολιτισμού. Επιγραφικό Μουσείο [επιμέλεια]
(2007) Συλλογικό έργο, Πολιτεύεσθαι τους Κείους κατά πόλεις, Υπουργείο Πολιτισμού. Επιγραφικό Μουσείο [επιμέλεια]
(2002) Griechenland, Ακαδημία Αθηνών [επιμέλεια]