Μακρή, Κοραλία 
Μεταφράσεις
(2019) Tolstoj, Lev Nikolaevic, 1828-1910, Οι Κοζάκοι, Εκδόσεις Γκοβόστη
(2018) Dostojevskij, Fedor Michajlovic, 1821-1881, Ταπεινωμένοι και καταφρονεμένοι, Εκδόσεις Γκοβόστη
(2016) Tolstoj, Lev Nikolaevic, 1828-1910, Άννα Καρένινα, Εκδόσεις Γκοβόστη
(2016) Dostojevskij, Fedor Michajlovic, 1821-1881, Ο έφηβος, Εκδόσεις Γκοβόστη
(2015) Dostojevskij, Fedor Michajlovic, 1821-1881, Ο αιώνιος σύζυγος, Κοροντζής
(2015) Tolstoj, Lev Nikolaevic, 1828-1910, Πόλεμος και ειρήνη, Εκδόσεις Γκοβόστη
(2014) Dostojevskij, Fedor Michajlovic, 1821-1881, Το υπόγειο, Εκδόσεις Γκοβόστη
(2011) Tolstoj, Lev Nikolaevic, 1828-1910, Πόλεμος και ειρήνη, 4π Ειδικές Εκδόσεις Α.Ε.
(2011) Tolstoj, Lev Nikolaevic, 1828-1910, Πόλεμος και ειρήνη, 4π Ειδικές Εκδόσεις Α.Ε.
(2010) Tolstoj, Lev Nikolaevic, 1828-1910, Πόλεμος και ειρήνη, Alter - Ego ΜΜΕ Α.Ε.
(2010) Tolstoj, Lev Nikolaevic, 1828-1910, Πόλεμος και ειρήνη, Alter - Ego ΜΜΕ Α.Ε.
(2010) Tolstoj, Lev Nikolaevic, 1828-1910, Πόλεμος και ειρήνη, Alter - Ego ΜΜΕ Α.Ε.
(2009) Tolstoj, Lev Nikolaevic, 1828-1910, Άννα Καριένινα, Alter - Ego ΜΜΕ Α.Ε.
(2009) Tolstoj, Lev Nikolaevic, 1828-1910, Άννα Καριένινα, Alter - Ego ΜΜΕ Α.Ε.
(2008) Dostojevskij, Fedor Michajlovic, 1821-1881, Η γυναίκα ενός άλλου και Ένας σύζυγος κάτω απ΄ το κρεβάτι, Ζαχαράκης Κ. Μ.
(2007) Dostojevskij, Fedor Michajlovic, 1821-1881, Η εξομολόγηση του Σταυρόγκιν, Κοροντζής
(2006) Tolstoj, Lev Nikolaevic, 1828-1910, Πόλεμος και ειρήνη, Ελευθεροτυπία
(2006) Tolstoj, Lev Nikolaevic, 1828-1910, Πόλεμος και ειρήνη, Ελευθεροτυπία
(2006) Tolstoj, Lev Nikolaevic, 1828-1910, Πόλεμος και ειρήνη, Ελευθεροτυπία
(2006) Tolstoj, Lev Nikolaevic, 1828-1910, Πόλεμος και ειρήνη, Ελευθεροτυπία
(2005) Dostojevskij, Fedor Michajlovic, 1821-1881, Η σπιτονοικοκυρά, Κοροντζής
(2005) Dostojevskij, Fedor Michajlovic, 1821-1881, Μια αξιοθρήνητη ιστορία, Κοροντζής
(2003) Andreyev, Leonid, 1871-1919, Ο κλόουν, Δωδώνη
(1993) Tolstoj, Lev Nikolaevic, 1828-1910, Οικογενειακή ευτυχία, Εκδόσεις Γκοβόστη
(1993) Tolstoj, Lev Nikolaevic, 1828-1910, Χατζή-Μουράτ, Εκδόσεις Γκοβόστη
(1991) Dostojevskij, Fedor Michajlovic, 1821-1881, Ταπεινωμένοι και καταφρονεμένοι, Εκδόσεις Γκοβόστη
(1990) Tolstoj, Lev Nikolaevic, 1828-1910, Άννα Καριένινα, Εκδόσεις Γκοβόστη
(1990) Tolstoj, Lev Nikolaevic, 1828-1910, Άννα Καριένινα, Εκδόσεις Γκοβόστη
(1990) Tolstoj, Lev Nikolaevic, 1828-1910, Άννα Καριένινα, Εκδόσεις Γκοβόστη
(1990) Tolstoj, Lev Nikolaevic, 1828-1910, Άννα Καριένινα, Εκδόσεις Γκοβόστη
Dostojevskij, Fedor Michajlovic, 1821-1881, Ο έφηβος, Εκδόσεις Γκοβόστη
Dostojevskij, Fedor Michajlovic, 1821-1881, Ο έφηβος, Εκδόσεις Γκοβόστη
Tolstoj, Lev Nikolaevic, 1828-1910, Πόλεμος και ειρήνη, Εκδόσεις Γκοβόστη
Tolstoj, Lev Nikolaevic, 1828-1910, Πόλεμος και ειρήνη, Εκδόσεις Γκοβόστη
Tolstoj, Lev Nikolaevic, 1828-1910, Πόλεμος και ειρήνη, Εκδόσεις Γκοβόστη
Tolstoj, Lev Nikolaevic, 1828-1910, Πόλεμος και ειρήνη, Εκδόσεις Γκοβόστη
Dostojevskij, Fedor Michajlovic, 1821-1881, Το υπόγειο, Εκδόσεις Γκοβόστη
Tolstoj, Lev Nikolaevic, 1828-1910, Φιοντόρ Κουζμίτς, Ηριδανός