Ζαχαρίου - Μαμαλίγκα, Ελένη 
Τίτλοι στη βάση Βιβλιονέτ
(2012) Καραβόλοι στη Σύμη και τις νησίδες της, Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας
(2011) Πουλιά στη Σύμη και τις νησίδες της, Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας
 
Συμμετοχή σε συλλογικά έργα
(2007) Ονόματα: Ονοματολογικά Κυκλάδων, Ακαδημία Αθηνών [εισήγηση]
(2003) Νεοελληνική διαλεκτολογία, Εταιρεία Νεοελληνικής Διαλεκτολογίας [εισήγηση]
(1994) Νεοελληνική διαλεκτολογία, Εταιρεία Νεοελληνικής Διαλεκτολογίας [εισήγηση]