Λώλος, Σαράντης - Ευάγγελος Γ. 

Ο Σαράντης - Ευάγγελος Γ. Λώλος είναι Καθηγητής Οικονομικών στο Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης του Πάντειου Πανεπιστημίου. Σπούδασε στο Warwick University της Μ. Βρετανίας και απέκτησε πτυχίο μηχανολόγου (B.Sc.) και οικονομολόγου (Β.Α.). Το 1981 έλαβε διδακτορικό δίπλωμα (Ph.D.) στα Οικονομικά από το CNAA σε συνεργασία με το Imperial College του Λονδίνου. Υπήρξε στέλεχος της Διεύθυνσης Οικονομικών Μελετών της Τράπεζας της Ελλάδος (1985-1997), ενώ συνεργάσθηκε ως εμπειρογνώμων με συμβουλευτικό και ερευνητικό ρόλο σε οικονομικά Υπουργεία. Το ερευνητικό και δημοσιευμένο έργο του εντοπίζεται κυρίως σε θέματα οικονομικής ανάπτυξης, μακροοικονομικής και διαρθρωτικής πολιτικής και λειτουργίας του χρηματοπιστωτικού συστήματος.

 
Τίτλοι στη βάση Βιβλιονέτ
(2009) Οι ελληνικές περιφέρειες, Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός
 
Συμμετοχή σε συλλογικά έργα
(1995) Η ανάπτυξη της Θράκης, Ακαδημία Αθηνών
 
Λοιποί τίτλοι
(2018) Lipsey, Richard, Μακροοικονομική θεωρία, Τζιόλα [επιμέλεια]