Μπιρμπίλη, Μαρία 

Η Μαρία Μπιρμπίλη σπούδασε παιδαγωγικά στην Ελλάδα, την Αμερική και την Αγγλία, απ' όπου έλαβε και το διδακτορικό της δίπλωμα. Είναι Επίκουρη Καθηγήτρια στο Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, στο γνωστικό αντικείμενο «Εφαρμοσμένη Παιδαγωγική στην Προσχολική Εκπαίδευση». Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα εστιάζονται σε θέματα διδακτικής μεθοδολογίας, με έμφαση στις διαλογικές και διερευνητικές μορφές διδασκαλίας, και θέματα σχεδιασμού και οργάνωσης της εκπαιδευτικής διαδικασίας, με έμφαση στην παρατήρηση, την καταγραφή και την αξιολόγηση.

 
Τίτλοι στη βάση Βιβλιονέτ
(2015) Προς μια παιδαγωγική του διαλόγου, σοφία A.E.
(2008) Προς μία παιδαγωγική του διαλόγου: Η σημασία και ο ρόλος των ερωτήσεων στην προσχολική εκπαίδευση, Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός
 
Συμμετοχή σε συλλογικά έργα
(2019) Κινηματογράφος και πολιτική προπαγάνδα, Ζυγός
(2017) Ώρα για θέατρο!, Μεταίχμιο
(2012) Παιδική ηλικία και Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας, Ηρόδοτος
(2010) Μικρές ομάδες στην εκπαίδευση, Τυπωθήτω
(2009) Τί άλλαξε;, Γρηγόρη
(2008) Theo Angelopoulos: The Making of "Dust of Time", Μίλητος
(2007) Η ευρωπαϊκή διάσταση της ειδικής αγωγής, Προμηθεύς
 
Λοιποί τίτλοι
(2018) Fleer, Marilyn, Το παιχνίδι στην προσχολική ηλικία, σοφία A.E. [επιμέλεια]
(2005) Η διαθεματική προσέγγιση της διδασκαλίας και της μάθησης στην προσχολική και την πρώτη σχολική ηλικία, Ελληνικά Γράμματα [επιμέλεια]