Ζαρωτιάδης, Γρηγόρης 

Ο Γρηγόρης Ζαρωτιάδης εργάζεται στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, στη βαθμίδα του λέκτορα, από τον Ιούνιο του 2003. Ολοκλήρωσε τη διατριβή του στις Κοινωνικοοικονομικές Επιστήμες, με έμφαση στη Διεθνή Οικονομική και στην Αγορά Εργασίας, στο J. Kepler University του Linz Αυστρίας. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στην ανάλυση της διακρατικής και της ενδοκρατικής διανομής εισοδήματος και στη διερεύνηση των επιπτώσεων του διεθνούς ανταγωνισμού.

 
Τίτλοι στη βάση Βιβλιονέτ
(2012) Νεοφιλελευθερισμός, Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός
 
Συμμετοχή σε συλλογικά έργα
(2018) Ελληνικό χρέος: Η διαιώνιση του προβλήματος, Εκδοτικός Οίκος Α. Α. Λιβάνη
(2018) Προϋποθέσεις υπέρβασης της λιτότητας και επιτροπείας, Άπαρσις
(2008) Εναλλακτικές προσεγγίσεις της ανάπτυξης, Εκδόσεις Πατάκη
(2005) Σύγχρονες προσεγγίσεις της ελληνικής οικονομίας, Εκδόσεις Πατάκη