Φερεκύδης 
Συμμετοχή σε συλλογικά έργα
(2000) Προσωκρατικοί Άπαντα 1, Κάκτος