Κράτσης, Σταύρος 
Συμμετοχή σε συλλογικά έργα
(2004) Λιβύη, ΙΣΤΑΜΕ
(2004) Μαρόκο, ΙΣΤΑΜΕ [κείμενα, επιμέλεια]
(2002) Ιορδανία, ΙΣΤΑΜΕ [κείμενα, επιμέλεια]
(2002) Λίβανος, ΙΣΤΑΜΕ [κείμενα, επιμέλεια]
(2001) Αίγυπτος, ΙΣΤΑΜΕ
(2001) Συρία, ΙΣΤΑΜΕ
(2000) Κύπρος, ΙΣΤΑΜΕ
 
Λοιποί τίτλοι
(2002) Συλλογικό έργο, Μάλτα - Αλγερία, ΙΣΤΑΜΕ [επιμέλεια]
(1999) Μπόση, Μαίρη, FYROM, ΙΣΤΑΜΕ [επιμέλεια]