Παπαζώη, Ελισάβετ 
Συμμετοχή σε συλλογικά έργα
(2001) Από το Άμστερνταμ στη Νίκαια, Κριτική
(1999) Mediterranean Sea and the Aegean, ΙΣΤΑΜΕ [εισήγηση]