Ζαχαρόπουλος, Γιάννης 
Τίτλοι στη βάση Βιβλιονέτ
(2019) Φύλλα εργασίας για τα μαθηματικά Ε΄δημοτικού, Εκδόσεις Παπαδόπουλος
(2016) Γγήγορα τεστ: Γλώσσα Β΄δημοτικού, Εκδόσεις Παπαδόπουλος
(2016) Γρήγορα τεστ: Γλώσσα Α΄ δημοτικού, Εκδόσεις Παπαδόπουλος
(2016) Γρήγορα τεστ: Γλώσσα Γ΄δημοτικού, Εκδόσεις Παπαδόπουλος
(2016) Γρήγορα τεστ: Γλώσσα Δ΄δημοτικού, Εκδόσεις Παπαδόπουλος
(2014) Μαθηματικά Α΄ δημοτικού, Εκδόσεις Παπαδόπουλος
(2013) Γρήγορα τεστ: Μαθηματικά Α΄ δημοτικού, Εκδόσεις Παπαδόπουλος
(2013) Γρήγορα τεστ: Μαθηματικά Α΄ δημοτικού, Εκδόσεις Παπαδόπουλος
(2013) Γρήγορα τεστ: Μαθηματικά Β΄ δημοτικού, Εκδόσεις Παπαδόπουλος
(2013) Γρήγορα τεστ: Μαθηματικά Β΄ δημοτικού, Εκδόσεις Παπαδόπουλος
(2013) Γρήγορα τεστ: Μαθηματικά Γ΄ δημοτικού, Εκδόσεις Παπαδόπουλος
(2013) Γρήγορα τεστ: Μαθηματικά Γ΄ δημοτικού, Εκδόσεις Παπαδόπουλος
(2013) Γρήγορα τεστ: Μαθηματικά Δ΄ δημοτικού, Εκδόσεις Παπαδόπουλος
(2013) Γρήγορα τεστ: Μαθηματικά Δ΄ δημοτικού, Εκδόσεις Παπαδόπουλος
(2013) Γρήγορα τεστ: Μαθηματικά Ε΄ δημοτικού, Εκδόσεις Παπαδόπουλος
(2013) Γρήγορα τεστ: Μαθηματικά Ε΄ δημοτικού, Εκδόσεις Παπαδόπουλος
(2013) Γρήγορα τεστ: Μαθηματικά ΣΤ΄ δημοτικού, Εκδόσεις Παπαδόπουλος
(2013) Γρήγορα τεστ: Μαθηματικά ΣΤ΄ δημοτικού, Εκδόσεις Παπαδόπουλος
(2011) Παιχνιδοκάρτες γνώσεων Ε΄ δημοτικού, Εκδόσεις Παπαδόπουλος
(2011) Παιχνιδοκάρτες γνώσεων ΣΤ΄ δημοτικού, Εκδόσεις Παπαδόπουλος
(2010) Γλώσσα ΣΤ΄ δημοτικού, Εκδόσεις Παπαδόπουλος
(2009) Φύλλα εργασίας για τα μαθηματικά Γ΄ δημοτικού, Εκδόσεις Παπαδόπουλος
(2009) Φύλλα εργασίας για τα μαθηματικά Δ΄ δημοτικού, Εκδόσεις Παπαδόπουλος
(2009) Φύλλα εργασίας για τα μαθηματικά Ε΄ δημοτικού, Εκδόσεις Παπαδόπουλος
(2009) Φύλλα εργασίας για τα μαθηματικά ΣΤ΄ δημοτικού, Εκδόσεις Παπαδόπουλος
(2008) Γλώσσα Δ΄ δημοτικού, Εκδόσεις Παπαδόπουλος
(2008) Γλώσσα Ε΄ δημοτικού, Εκδόσεις Παπαδόπουλος
(2008) Μαθηματικά Δ΄ δημοτικού, Εκδόσεις Παπαδόπουλος
(2008) Μαθηματικά Ε΄ δημοτικού, Εκδόσεις Παπαδόπουλος
(2008) Όλες οι απαντήσεις: Γλώσσα ΣΤ΄ δημοτικού, Εκδόσεις Παπαδόπουλος
(2008) Όλες οι απαντήσεις: Μαθηματικά Γ΄ δημοτικού, Εκδόσεις Παπαδόπουλος
(2008) Όλες οι απαντήσεις: Μαθηματικά ΣΤ΄ δημοτικού, Εκδόσεις Παπαδόπουλος
(2008) Σχολικό σημειωματάριο, Εκδόσεις Παπαδόπουλος
 
Συμμετοχή σε συλλογικά έργα
(2011) Καλοκαιρινές περιπέτειες για παιδιά που τελείωσαν την Α΄ Δημοτικού, Alter - Ego ΜΜΕ Α.Ε.
(2011) Φύλλα εργασίας για τη γλώσσα Δ΄ δημοτικού, Εκδόσεις Παπαδόπουλος
(2010) Μαθηματικά ΣΤ΄ δημοτικού, Εκδόσεις Παπαδόπουλος
(2009) Μαθηματικά Δ΄ δημοτικού, Ελληνικά Γράμματα
(2009) Μαθηματικά ΣΤ΄ δημοτικού, Ελληνικά Γράμματα
(2009) Φύλλα εργασίας για τη γλώσσα Ε΄ δημοτικού, Εκδόσεις Παπαδόπουλος
(2009) Φύλλα εργασίας για τη γλώσσα ΣΤ΄ Δημοτικού, Εκδόσεις Παπαδόπουλος
(2008) Μαθηματικά Α΄ δημοτικού, Ελληνικά Γράμματα
(2008) Μαθηματικά Β΄ δημοτικού, Ελληνικά Γράμματα
(2008) Μαθηματικά Γ΄ δημοτικού, Ελληνικά Γράμματα
(2008) Μαθηματικά Ε΄ δημοτικού, Ελληνικά Γράμματα
(2008) Το δικό μου βιβλίο για τους αριθμούς, Ελληνικά Γράμματα
(2007) Ανθολόγιο λογοτεχνικών κειμένων Α΄ και Β΄ δημοτικού, Ελληνικά Γράμματα
(2007) Γλώσσα Β΄ δημοτικού, Ελληνικά Γράμματα
(2007) Γλώσσα Β΄ δημοτικού, Ελληνικά Γράμματα
(2007) Γλώσσα Δ΄ δημοτικού, Ελληνικά Γράμματα
(2007) Γλώσσα Δ΄ δημοτικού, Ελληνικά Γράμματα
(2007) Καλοκαιρινές περιπέτειες με τους ήρωες της Disney για παιδιά που τέλειωσαν τη Β΄ δημοτικού, Ελληνικά Γράμματα
(2007) Καλοκαιρινές περιπέτειες με τους ήρωες της Disney για παιδιά που τέλειωσαν την Α΄ δημοτικού, Ελληνικά Γράμματα
(2007) Καλοκαιρινές περιπέτειες με τους ήρωες της Disney για παιδιά που τέλειωσαν την Γ΄ δημοτικού, Ελληνικά Γράμματα
(2007) Καλοκαιρινές περιπέτειες με τους ήρωες της Disney για παιδιά που τελείωσαν την Δ΄ δημοτικού, Ελληνικά Γράμματα
(2007) Καλοκαιρινές περιπέτειες με τους ήρωες της Disney για παιδιά που τελείωσαν την Ε΄ δημοτικού, Ελληνικά Γράμματα
(2007) Καλοκαιρινές περιπέτειες με τους ήρωες της Disney για παιδιά που τελείωσαν την ΣΤ΄ δημοτικού, Ελληνικά Γράμματα
(2007) Καλοκαιρινές περιπέτειες με τους ήρωες της Disney για παιδιά προσχολικής ηλικίας, Ελληνικά Γράμματα
(2006) Ανθολόγιο λογοτεχνικών κειμένων Γ΄ και Δ΄ δημοτικού, Ελληνικά Γράμματα
(2006) Γλώσσα Α΄ δημοτικού, Ελληνικά Γράμματα
(2006) Γλώσσα Α΄ δημοτικού, Ελληνικά Γράμματα
(2006) Γλώσσα Γ΄ δημοτικού, Ελληνικά Γράμματα
(2006) Γλώσσα Γ΄ δημοτικού, Ελληνικά Γράμματα
(2006) Γλώσσα Ε΄ δημοτικού, Ελληνικά Γράμματα
(2006) Γλώσσα Ε΄ δημοτικού, Ελληνικά Γράμματα
(2006) Γλώσσα ΣΤ΄ δημοτικού, Ελληνικά Γράμματα
(2006) Γλώσσα ΣΤ΄ δημοτικού, Ελληνικά Γράμματα
(2006) Μαθηματικά Α΄ δημοτικού, Ελληνικά Γράμματα
(2006) Μαθηματικά Β΄ δημοτικού, Ελληνικά Γράμματα
(2006) Μαθηματικά Γ΄ δημοτικού, Ελληνικά Γράμματα
(2005) Κριτήρια ανακεφαλαίωσης και αξιολόγησης στη γλώσσα - έκφραση Ε΄ δημοτικού, Ελληνικά Γράμματα
(2005) Κριτήρια ανακεφαλαίωσης και αξιολόγησης στη γλώσσα - έκφραση ΣΤ΄ δημοτικού, Ελληνικά Γράμματα
 
Λοιποί τίτλοι
(2013) Συλλογικό έργο, Τα μαγικά υφάσματα, Εκδόσεις Παπαδόπουλος [επιμέλεια]

Κριτικογραφία
Ο φάρος της Κόπραινας [Ελπιδοφόρος Ιντζέμπελης, Ο φάρος της Κόπραινας], diastixo.gr, 8.11.2016