Τοπχαράς, Κωνσταντίνος 
Τίτλοι στη βάση Βιβλιονέτ
(2017) Η γραμματική της ποντιακής, Εκδόσεις Κυριακίδη ΙΚΕ
(2016) Γραματικί τις νεολινικίς γλόσας, Εκδόσεις Κυριακίδη ΙΚΕ
(1998) Η γραμματική της ποντιακής, Κυριακίδη Αφοί