Καβαρατζή, Θεοδώρα 
Μεταφράσεις
(2019) Amoz, Claude, Το παλιό έγκλημα, Εξάντας
(2012) Onfray, Michel, Το λυκόφως ενός ειδώλου, Εξάντας
(2009) Onfray, Michel, Η δύναμη της ύπαρξης, Εξάντας
(2008) Onfray, Michel, Η αναζήτηση των ηδονών, Εξάντας
(2007) Onfray, Michel, Η κοιλιά των φιλοσόφων, Εξάντας
(2006) Réage, Pauline, 1907-1998, Η ιστορία της Ο, Εξάντας
(2006) Συλλογικό έργο, Ψυχολογία της καθημερινής ζωής, Lector
(2004) Ψυχολογία της καθημερινής ζωής, Lector