Γκόλτσιου, Ουρανία 
Μεταφράσεις
(2005) Άνθρωπος, Δομή