Σαρρής, Μιχάλης 
Τίτλοι στη βάση Βιβλιονέτ
(2018) Θεματογραφία της αρχαίας ελληνικής πεζογραφίας Β΄ γενικού λυκείου, Εκδόσεις Πατάκη
(2010) Αρχαία ελληνική γλώσσα Α΄ Γυμνασίου, Εκδόσεις Πατάκη
(2010) Αρχαία ελληνική γλώσσα Γ΄ γυμνασίου, Εκδόσεις Πατάκη
(2009) Αρχαία ελληνική γλώσσα Γ΄ γυμνασίου, Εκδόσεις Πατάκη
(2008) Αρχαία ελληνική γλώσσα Α΄ γυμνασίου, Εκδόσεις Πατάκη
(2008) Αρχαία ελληνική γλώσσα Γ΄ γυμνασίου, Εκδόσεις Πατάκη
(2006) Αρχαία ελληνική γλώσσα Α΄ Γυμνασίου, Εκδόσεις Πατάκη
(2003) Συστηματική θεματογραφία της αρχαίας ελληνικής πεζογραφίας, Εκδόσεις Πατάκη
(2001) Έκφραση έκθεση Γ΄ ενιαίου λυκείου, Εκδόσεις Πατάκη
(2000) Θουκυδίδη Ιστορία Α΄ ενιαίου λυκείου, Εκδόσεις Πατάκη
(2000) Σοφοκλή Αντιγόνη Β΄ τάξη ενιαίου λυκείου, Εκδόσεις Πατάκη
(1999) Θεματογραφία της αρχαίας ελληνικής πεζογραφίας , Εκδόσεις Πατάκη
(1999) Λατινική θεματογραφία Γ΄ ενιαίου λυκείου, Εκδόσεις Πατάκη
(1995) Μικρό λεξικό ρημάτων αρχαίας ελληνικής, Εκδόσεις Πατάκη
 
Συμμετοχή σε συλλογικά έργα
(2019) Αρχαία ελληνικά Γ΄ γενικού λυκείου: Φάκελος υλικού, Εκδόσεις Πατάκη
(2019) Αρχαία ελληνικά Γ΄γενικού λυκείου: Φάκελος υλικού, Εκδόσεις Πατάκη
(2016) Θουκυδίδου ιστορίαι Α΄ γενικού λυκείου, Εκδόσεις Πατάκη
(2014) Φιλοσοφικός λόγος Α΄: Πλάτωνος Πρωταγόρας και Πολιτεία (Η αλληγορία του σπηλαίου) Γ΄ γενικού λυκείου, Εκδόσεις Πατάκη
(2013) Ξενοφώντος Ελληνικά Α΄ γενικού λυκείου, Εκδόσεις Πατάκη
(2012) Θουκυδίδου Ιστορία Α΄ γενικού λυκείου, Εκδόσεις Πατάκη
(2011) Φιλοσοφικός λόγος Α΄: Πλάτωνα Πρωταγόρας και Πολιτεία Γ΄ λυκείου, Εκδόσεις Πατάκη
(2010) Πλάτωνα Πολιτεία Γ΄ γενικού λυκείου, Εκδόσεις Πατάκη
(2010) Πλάτωνα Πρωταγόρας Γ΄ γενικού λυκείου, Εκδόσεις Πατάκη
(2010) Σοφοκλή Αντιγόνη Β΄ ενιαίου λυκείου, Εκδόσεις Πατάκη
(2009) Πλάτωνα Πολιτεία Γ΄ γενικού λυκείου, Εκδόσεις Πατάκη
(2009) Τα θέματα των πανελλήνιων απολυτήριων εξετάσεων Γ΄ ενιαίου λυκείου, Εκδόσεις Πατάκη
(2008) Πλάτωνα Πρωταγόρας Γ΄ γενικού λυκείου, Εκδόσεις Πατάκη [κείμενα, επιμέλεια]
(2004) Σοφοκλή Αντιγόνη Β΄ ενιαίου λυκείου, Εκδόσεις Πατάκη
(2002) Ανθολόγιο αρχαϊκής λυρικής ποίησης Β΄ ενιαίου λυκείου, Εκδόσεις Πατάκη
(2001) Αρριανού Αλεξάνδρου Ανάβαση για τη Γ΄ γυμνασίου, Εκδόσεις Πατάκη
(2000) Ηροδότου Ιστορίες Β΄ γυμνασίου, Εκδόσεις Πατάκη
(2000) Θουκυδίδη ιστορία Α΄ ενιαίου λυκείου, Εκδόσεις Πατάκη
(2000) Θουκυδίδη Ιστορία Α΄ ενιαίου λυκείου, Εκδόσεις Πατάκη
(2000) Ξενοφώντα Αγησίλαος Α΄ ενιαίου λυκείου, Εκδόσεις Πατάκη
(2000) Ομήρου Οδύσσεια για την Α΄ γυμνασίου, Εκδόσεις Πατάκη
(2000) Ομήρου Οδύσσεια για την Α΄ γυμνασίου, Εκδόσεις Πατάκη
(2000) Πλάτωνα Πρωταγόρας Γ΄ ενιαίου λυκείου, Εκδόσεις Πατάκη
(1999) Ξενοφώντα Ελληνικά Α΄ ενιαίου λυκείου, Εκδόσεις Πατάκη
(1999) Πλάτωνα Πολιτεία Γ΄ ενιαίου λυκείου, Εκδόσεις Πατάκη
(1998) Ξενοφώντα Ελληνικά Α΄ ενιαίου λυκείου, Εκδόσεις Πατάκη
(1997) Εγχειρίδιο γλωσσικής διδασκαλίας Α΄ λυκείου, Εκδόσεις Πατάκη
 
Μεταφράσεις
(1998) Σοφοκλής, Σοφοκλή Αντιγόνη για τη Β΄ λυκείου, Εκδόσεις Πατάκη [επιμέλεια, μετάφραση]
 
Λοιποί τίτλοι
(2002) Buckman, Robert, Παιδικό άσθμα, Χρυσή Πέννα [επιμέλεια]