Βούλγαρης, Ι. Χ. 
Συμμετοχή σε συλλογικά έργα
(2008) Τέχνη, πολιτισμός, παγκοσμιοποίηση, Εκδόσεις Παπαζήση
 
Λοιποί τίτλοι
(2011) Φυλακτός, Κωνσταντίνος Ε., Διεθνές δίκαιο διέπον τις αξιώσεις εξ αεροπορικού ατυχήματος, Νομική Βιβλιοθήκη [επιμέλεια σειράς]
(2010) Τζιβάρας, Ιωάννης, Διεθνές ποινικό δίκαιο: Τα εγκλήματα πολέμου και το προφίλ του εγκληματία πολέμου, Σάκκουλας Αντ. Ν. [επιμέλεια σειράς]
(2010) Τζώρτζη, Βιργινία Γ., Το ζήτημα της εξωεδαφικής εφαρμογής της εθνικής νομοθεσίας στο πλαίσιο των εξωτερικών εμπορικών σχέσεων ΗΠΑ - ΕΕ, Σάκκουλας Αντ. Ν. [επιμέλεια σειράς]
(2004) Τζώρτζη, Βιργινία Γ., Η κοινοτική αρχή της ισότητας ανδρών και γυναικών και η νομολογιακή διάπλασή της από το ΔΕΚ, Σάκκουλας Αντ. Ν. [επιμέλεια σειράς]
(2004) Φυλακτός, Κωνσταντίνος Ε., Το ιδωτικό διεθνές δίκαιο κατά την κλασική εποχή και την ελληνιστική περίοδο, Σάκκουλας Αντ. Ν. [επιμέλεια σειράς]