Αλεξανδρή, Νεκταρία 
Μεταφράσεις
(2004) Συλλογικό έργο, Πέρα από το συνειδητό, Εξάντας