Σουραπά, Έρση 
Μεταφράσεις
(2005) Carion, Christian, Καλά Χριστούγεννα, Μέδουσα